Pælekapper

      Pælkapper Jan og Elmar Andersen


  Kontakt  
|
  Start  
 


                                                                  

          


 

Al pælekapning udføres
                         

Støj- og støvsvag hydr. pæleknuser
til skånsom frilægning af armeringsjern i pæletop
Pæledimension:
20 x 20 cm til 40 x 40 cm
Ophænges i gravemaskine med hydr. udtag

 

Dokumentation kan forevises.

 

 


 

Pælekapper.dk

Pælekapper: .:Kontakt: Bil: 40 32 01 12 Bil: 40 75 81 12

toveba@stofanet.dk janbarsballe@stofanet.dk